Es posa en marxa la fase d’excavació de l’obra d’ampliació de l’Hospital del Mar

Es posa en marxa la fase d’excavació de l’obra d’ampliació de l’Hospital del Mar

Els treballs de construcció de les pantalles que han de garantir la seguretat de l’extracció de les terres ja estan pràcticament completades.

Ja està gairebé tot a punt per entrar en una nova fase de l’obra d’ampliació de l’Hospital del Mar. Una vegada es completi la construcció de les pantalles que han de permetre l’excavació, es posarà en marxa l’extracció de terres. Durant aquests treballs s’han trobat roques que han dificultat la seva finalització, obligant a fer servir eines manuals per evitar un excés de vibracions a les unitats d’hospitalització de Pediatria i d’Obstetrícia i Ginecologia.

En total, es preveu que siguin 43.000 m3 de terres a l’àrea on es construirà el nou edifici. També s’estan enllestint les pantalles que han de permetre construir la rampa d’accés dels vehicles de les obres, comunicant el carrer del Gas amb el moll de càrrega del costat del carrer Dr. Aiguader.

A la vegada, ha començat la construcció dels setze pous que permetran extreure l’aigua del subsol. El càlcul és que calgui bombar més d’un milió de m3 per aconseguir reduir el nivell freàtic.

Quan finalitzi el moviment de terres, es portarà a terme la construcció de la llosa de formigó sobre la qual es fonamentarà el nou edifici, que es preveu que estigui finalitzada a mitjan mes de gener. Així, les primeres estructures que el conformaran es començaran a muntar abans del mes de febrer del 2023.

Si voleu més informació sobre el projecte d’ampliació de l’Hospital del Mar, podeu veure el vídeo sobre el Futur Hospital del Mar https://youtu.be/8MPAaxcNnEw

No Comments

Post A Comment