Tret de sortida de l’obra d’ampliació de l’Hospital del Mar

Tret de sortida de l’obra d’ampliació de l’Hospital del Mar

El passat 16 de maig es va signar l’acta de comprovació de replanteig amb les empreses adjudicatàries de les obres, l’últim tràmit previ a l’inici efectiu dels treballs.

Els representants del Parc de Salut Mar, de la Direcció Facultativa i de les empreses adjudicatàries de l’obra d’ampliació de l’Hospital del Mar, la Unió Temporal d’Empreses (UTE), formada per Acciona, Agefred Group, Serom i Villa-Reyes, van signar el passat 16 de maig l’acta de comprovació de replanteig, el document previ a la posada en marxa dels treballs de la segona fase d’ampliació de l’Hospital. La signatura es va produir després de realitzar les comprovacions necessàries del projecte executiu  i sobre el terreny per garantir la seva viabilitat.

L’acte va comptar amb el Director dels Serveis de Suport del PSMar, Josep Aumatell, i la Directora de Serveis Generals i Infraestructures, Elisabet Izquierdo, així com amb responsables d’arquitectura, Anna Granell, i d’enginyeria, Emili Peña i Germán Saravia del mateix servei. També amb els màxims representants de les empreses adjudicatàries i dels despatxos d’arquitectes responsables del projecte i Direcció facultativa, UTE Mar Brullet de Luna-Pinearq. Una vegada signada l’acta de comprovació de replanteig, es tanca tot el procés previ a l’inici de les obres, que començaran amb el reforç d’estructures i l’enderroc dels antics pavellons el pròxim mes de juny.

La posada en marxa de la primera part del nou edifici està prevista per finals de l’any 2023. Els treballs tenen un pressupost de més de 70 milions d’euros, en part finançats pel programa REACT-EU dels fons europeus FEDER, com a resposta a la pandèmia de la COVID-19.

No Comments

Post A Comment