Preparat per a futures epidèmies

El segon edifici del projecte d’ampliació de l’Hospital del Mar recull les necessitats que ha posat de relleu la gestió de la COVID-19.

  • Separació de circuits, en nets i bruts, a les plantes d’hospitalització per facilitar la creació d’unitats d’hospitalització confinades. Això implica separació de punts d’accés en ascensor, així com la disponibilitat d’espais polivalents de fàcil conversió en vestidors perquè els professionals es puguin posar els vestits de protecció individuals i en zones on els puguin deixar de forma segura. Tot plegat, sense necessitat de realitzar obres d’adaptació, només amb canvis de senyalètica.
  • Conversió de les sales de proves com la de les endoscòpies en zona d’hospitalització, o l’àrea de preingrés quirúrgic en un espai per acollir llits de cures intensives sense necessitat de realitzar obres d’adaptació.
  • Disseny de la nova UCI de neonatologia per facilitar la seva transformació en una unitat de cures intensives per a pacients adults. Estructura modular i amb envans de fàcil retirada per fer-ho possible. Així com la mateixa unitat de pediatria en zona d’hospitalització d’adults.
  • Instal·lació de sistemes de ventilació reversibles a boxs de l’UCI i als nous quiròfans per poder adaptar la ventilació de positiva a negativa i al revés en cas d’haver-hi d’ingressar pacients amb requeriments d’aïllament.
  • Nou accés al servei de farmàcia ambulatòria exterior per evitar l’entrada de pacients a l’edifici per recollir la seva medicació.
  • Servei d’Urgències estructurat en mòduls que permetin separar circuits nets i bruts i pacients infecciosos dels no afectats. Unificació de tot el servei d’urgències en un únic espai de 4.000 m2.
  • Sistema constructiu modular, apostant per mòduls prefabricats que facilitin la instal·lació i permetin reduir els temps de construcció.
  • Mobiliaris i superfícies escollits per la seva facilitat de neteja i desinfecció.