Reunió de l’equip de Direcció amb els arquitectes i amb representants dels serveis tècnics del CatSalut