Pacients de l’Hospital de la Mar defineixen com els agradaria seu hospital de el futur. Olga Pané. Diario Médico